Stämma bokad

Kryssa för den 11/3 kl. 19 i kalendern för då är det dags för årets stämma på Erlandsdalsgården. Samtliga boende på Erlandsdalsområdet är hjärtligt välkomna!